Zakończony od 30.09.2015 do 16.10.2015

UWAGA! Zmiana załącznika konkursu, więcej informacji w komunikacie (aktualizacja 30.09.2015).

Uwaga: Informujemy, że od dnia 13.10.2015 r. w celu poprawienia funkcjonowania formularza dla wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFS dostępnego w systemie MEWA 2.0, w polach Symbol partnera w sekcji D1 (przy określaniu podmiotu realizującego wskaźnik w ramach zadania) oraz w sekcji E2 (przy określaniu podmiotu ponoszącego dany wydatek), wprowadzona została dodatkowa wartość „LID”. Wyboru tej wartości należy dokonać, jeśli realizacja wskaźnika lub wydatek będzie realizowany przez lidera projektu, tj. wnioskodawcę. Wybór wartości w polu Symbol partnera w sekcjach D1 i E2 jest możliwy po uzupełnieniu pola B8.18 dla wszystkich dodanych partnerów projektu. Powyższa zmiana zostanie uwzględniona przy najbliższej aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.